Užitečné odkazy

Důchodová kalkulačka

Najdete nás na Facebooku

Kategorie: Zprávy

Šéf mi nechce přidělovat práci, co s tím?

Šéf mi nechce přidělovat práci, co s tím?Poradna: Šéf mi nechce přidělovat práci, co s tím? Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je přidělovat zaměstnanci v rámci pracovní doby práci a umožnit mu její výkon. Ale co když zaměstnavatel konkrétnímu zaměstnanci práci přidělit odmítá a nutí ho jen tak na pracovišti celou pracovní dobu sedět a čekat na její konec. Musí to zaměstnanec akceptovat? Nesedl jsem si s novým šéfem. Nabídl mi odchod dohodou, což jsem nevzal, protože nemám jinou práci. Od té doby mě nutí, abych chodil do práce, ale zakazuje mi tam cokoliv dělat – jen sedím, nikdo se se mnou nebaví, mám zablokované přístupy do systému, a čekám, až mi uplyne pracovní den. Je to něco hrozného, už jsem z toho na prášky. Dá se s tím něco dělat? Povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci. Přidělování práce tedy není jen právem, ale i povinností zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci, a to ať z důvodů, že ji nemá nebo ji zaměstnanci přidělit nechce, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanec v takovém případě není povinen jen tak na pracovišti sedět, nic nedělat a čekat, ale měl by zaměstnavatele k přidělování práce písemně vyzvat. Jestliže zaměstnavatel na tuto výzvu nijak nezareaguje či práci přidělovat stále odmítá, může zaměstnanec z pracoviště bez rizika odejít. Zaměstnanec je následně povinen nastoupit zpět do práce až poté, co jej zaměstnavatel vyzve a vyjádří ochotu zaměstnanci znovu přidělovat práci. Neomluvená absence zaměstnance Výzva zaměstnance k přidělování práce je zde opravdu klíčová. Pokud by totiž zaměstnanec odešel z pracoviště, aniž by zaměstnavateli cokoliv řekl a/nebo zaměstnavatele k přidělování práce vyzval, mohla by se situace lehce obrátit proti němu – zaměstnavatel by jeho nepřítomnost mohl hodnotit jako neomluvenou absenci a hrozit zaměstnanci výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru. Pokud ale zaměstnanec zaměstnavatele nejdříve vyzve, aby mu práci přiděloval, a teprve po následné nečinnosti zaměstnavatele z práce odejde, bude moci snadněji prokázat, že se z jeho strany nejednalo o svévolný odchod. Nepřidělování práce jako šikana zaměstnance Zaměstnavatel (vedoucí zaměstnanec), který nutí zaměstnance být na pracovišti, ale úmyslně mu nepřiděluje práci, blokuje zaměstnanci systém či mu zakazuje bavit se s ostatními kolegy, se navíc dopouští šikany (dnes je moderní pojem „bossing“) a nerovného zacházení. Šikana na pracovišti pochopitelně nepožívá žádnou ochranu, takže takové jednání zaměstnavatele nejen, že je nepřípustné a zakázané, ale dokonce se zaměstnavatel vystavuje při kontrole hrozbě pokuty ze strany inspektorátu práce, a to až do výše 1 milionu Kč. Shrnutí Zaměstnavatel tím, že vám úmyslně odmítá přidělovat práci, porušuje své povinnosti a šikanuje vás. Můžete proto zaměstnavatele vyzvat, aby vám práci přiděloval, a když to odmítne nebo se nevyjádří, můžete odejít z pracoviště. V tom případě se totiž nebude jednat o neomluvenou absenci, ale o překážku v práci a bude vám příslušet náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Kromě toho se můžete obrátit na příslušný inspektorát práce a situaci mu popsat – inspektorát by měl u zaměstnavatele provést kontrolu a vyzvat zaměstnavatele k nápravě závadného stavu. Ochrany proti šikaně se můžete dovolat samozřejmě i soudně. K vašemu zvážení dáváme i možnost kontaktovat ve věci ochrany proti šikaně veřejného ochránce práv. Odpovídali Nataša Randlová a Jakub Lejsek z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris Zdroj: http://www.novinky.cz/kariera/387056-poradna-sef-mi-nechce-pridelovat-praci-co-s-tim.html

< Zpět

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12   další » ... 143
, http://cannabismo.org/
juicy fruit strain
This is something extraordinary. Looking forward to more meaningful content!
, King Kush
King Kush
Thank you for sharing this informative site, This is useful site for us!
, Lemon Gelato
This is absolutely outstanding work. Keep up the good work.
Lemon Gelato
, green crack cannabis
Your inside is even more beautiful than your outside.
green crack cannabis
, last mile delivery
http://canteccouriers.com/how-to-beat-the-challenges-of-last-mile-delivery/
Very interesting details. Thank you for this information, good job!
, cbd oil
news.herbapproach.org/5-major-benefits-cbd-oil/
Very interesting details. Thank you for this information, good job!
, cbd oil
http://news.herbapproach.org/5-major-benefits-cbd-oil/
Very interesting details. Thank you for this information, good job!
, jusray kangaroo
jusray 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1FZ-lsAGfcqfIvmqPJomBpg7rdSwq8PJr
https://colab.research.google.com/drive/1wLQnwl_ivMREiouSB1x3i3AH0zez_M0U
https://colab.research.google.com/drive/1dUfsDrumlPpoq4IyncXYqeAKQBIhj0UR
https://colab.research.google.com/drive/1rHdtzDYzgyy43bsSzlqaFVCFGum1VpXD
https://colab.research.google.com/drive/1XzZVmqXb7UMKEvxP0yzsIvpwAkM3HLED
https://colab.research.google.com/drive/1KxOJ3PeQmTU6PH0TZb3UlcRd2IyQUxcD
https://colab.research.google.com/drive/1Ryb3NUAlqffSx-TTR03bVqFLuK6P3H0a
https://colab.research.google.com/drive/1WiRw6HvqtxRDvI9lB5WhVUkwU2sG4Y7Q
https://colab.research.google.com/drive/1-Kuua022xJKUKXk619s598_prbsrs11k
https://colab.research.google.com/drive/1GANcF7rscUwEeyJfy3UhhCrU8indi8tG
https://www.realphotographyrealpeople.com/2011/02/engaged-deb-eriks-dells-winter-wonderland-engagement-session/
, darelly bunney
darelly 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1yEiv7bcWOeqj9T2PymiWY2UnsJqDWk4T
https://colab.research.google.com/drive/1aJpCfUJ58cBGk1zJ07UQDIsVNMWbpxy3
https://colab.research.google.com/drive/10cn4J9gs_kXXdcGPax2_-Env0EVtNqeY
https://colab.research.google.com/drive/160d-gL6LCUa9Fei3BWAnA-bNPoaohvOh
https://colab.research.google.com/drive/1kcyHVOZsEodTctpZZJZ-qdggUyp8iSSs
https://colab.research.google.com/drive/1Df_0Rw6TR02tSE_IJ8CbeB_wxsHYMeAe
https://colab.research.google.com/drive/1SYNQWRIxd91F0_vK875O674zLiMg3eBd
https://colab.research.google.com/drive/1fs_mW01OVAtBozG9Uv9SSRQZmMHmifk2
https://colab.research.google.com/drive/1fePGYol8B2xsb4DuTYDnLL3begcdrpDi
https://colab.research.google.com/drive/1it-H1p9SiV4g8x44ymPGrJmmitwtacOQ
https://www.globexbd.com/product/euronda-autoclave-e9-next/
, caredev iretta
caredev 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1h5dBZIRiNsK5xC1GybLUtm_cpl6wt54I
https://colab.research.google.com/drive/1IIdAKo_cL9hsZfPn4BD48GDwEe_nwAX8
https://colab.research.google.com/drive/1vAeQNmDncWUHEA8sVF6RWb-YoBhKzbC1
https://colab.research.google.com/drive/1la5EEA1CilkOj2qkWVQlHbLZrKjn3LPV
https://colab.research.google.com/drive/1emvi3KS5hM43VcuwYKJpIQlTH4jelq-8
https://colab.research.google.com/drive/1iHKzcxilBCi_4r2By75WnObv1OUuFm2T
https://colab.research.google.com/drive/1comjypJWz4PD0x0PMj2pakkpq_hgQczo
https://colab.research.google.com/drive/1TQ-nW45jWw6_mFBhheo2Fwq3h7RbvR06
https://colab.research.google.com/drive/1elQRvsPnhkPWrNqIzigA_XYEIwRxKt7v
https://colab.research.google.com/drive/1rbDyQlbTAq3-vCbcsDOpIv-RfRshRku9
https://designyourbeautifullife.com/apps/blog/show/44193141-bring-on-the-happy?siteId=131372931&locale=en-US&fw_comments_order=ASC&siteId=131372931&locale=en-US

Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12   další » ... 143