Užitečné odkazy

Důchodová kalkulačka

Najdete nás na Facebooku

Kategorie: Zprávy

Šéf mi nechce přidělovat práci, co s tím?

Šéf mi nechce přidělovat práci, co s tím?Poradna: Šéf mi nechce přidělovat práci, co s tím? Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je přidělovat zaměstnanci v rámci pracovní doby práci a umožnit mu její výkon. Ale co když zaměstnavatel konkrétnímu zaměstnanci práci přidělit odmítá a nutí ho jen tak na pracovišti celou pracovní dobu sedět a čekat na její konec. Musí to zaměstnanec akceptovat? Nesedl jsem si s novým šéfem. Nabídl mi odchod dohodou, což jsem nevzal, protože nemám jinou práci. Od té doby mě nutí, abych chodil do práce, ale zakazuje mi tam cokoliv dělat – jen sedím, nikdo se se mnou nebaví, mám zablokované přístupy do systému, a čekám, až mi uplyne pracovní den. Je to něco hrozného, už jsem z toho na prášky. Dá se s tím něco dělat? Povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci. Přidělování práce tedy není jen právem, ale i povinností zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci, a to ať z důvodů, že ji nemá nebo ji zaměstnanci přidělit nechce, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanec v takovém případě není povinen jen tak na pracovišti sedět, nic nedělat a čekat, ale měl by zaměstnavatele k přidělování práce písemně vyzvat. Jestliže zaměstnavatel na tuto výzvu nijak nezareaguje či práci přidělovat stále odmítá, může zaměstnanec z pracoviště bez rizika odejít. Zaměstnanec je následně povinen nastoupit zpět do práce až poté, co jej zaměstnavatel vyzve a vyjádří ochotu zaměstnanci znovu přidělovat práci. Neomluvená absence zaměstnance Výzva zaměstnance k přidělování práce je zde opravdu klíčová. Pokud by totiž zaměstnanec odešel z pracoviště, aniž by zaměstnavateli cokoliv řekl a/nebo zaměstnavatele k přidělování práce vyzval, mohla by se situace lehce obrátit proti němu – zaměstnavatel by jeho nepřítomnost mohl hodnotit jako neomluvenou absenci a hrozit zaměstnanci výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru. Pokud ale zaměstnanec zaměstnavatele nejdříve vyzve, aby mu práci přiděloval, a teprve po následné nečinnosti zaměstnavatele z práce odejde, bude moci snadněji prokázat, že se z jeho strany nejednalo o svévolný odchod. Nepřidělování práce jako šikana zaměstnance Zaměstnavatel (vedoucí zaměstnanec), který nutí zaměstnance být na pracovišti, ale úmyslně mu nepřiděluje práci, blokuje zaměstnanci systém či mu zakazuje bavit se s ostatními kolegy, se navíc dopouští šikany (dnes je moderní pojem „bossing“) a nerovného zacházení. Šikana na pracovišti pochopitelně nepožívá žádnou ochranu, takže takové jednání zaměstnavatele nejen, že je nepřípustné a zakázané, ale dokonce se zaměstnavatel vystavuje při kontrole hrozbě pokuty ze strany inspektorátu práce, a to až do výše 1 milionu Kč. Shrnutí Zaměstnavatel tím, že vám úmyslně odmítá přidělovat práci, porušuje své povinnosti a šikanuje vás. Můžete proto zaměstnavatele vyzvat, aby vám práci přiděloval, a když to odmítne nebo se nevyjádří, můžete odejít z pracoviště. V tom případě se totiž nebude jednat o neomluvenou absenci, ale o překážku v práci a bude vám příslušet náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Kromě toho se můžete obrátit na příslušný inspektorát práce a situaci mu popsat – inspektorát by měl u zaměstnavatele provést kontrolu a vyzvat zaměstnavatele k nápravě závadného stavu. Ochrany proti šikaně se můžete dovolat samozřejmě i soudně. K vašemu zvážení dáváme i možnost kontaktovat ve věci ochrany proti šikaně veřejného ochránce práv. Odpovídali Nataša Randlová a Jakub Lejsek z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris Zdroj: http://www.novinky.cz/kariera/387056-poradna-sef-mi-nechce-pridelovat-praci-co-s-tim.html

< Zpět

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 143
, danydela webbleigh
danydela 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/18pcdlLLkP9FXGNLCKy-xBpwhRwpsamjP
https://colab.research.google.com/drive/1Qs-l39Ifuxs9kgr9CbLY72W7tcSTQ7SZ
https://colab.research.google.com/drive/10hjcSZ1GwOHlQUFoq6x4k1opPEVVyhov
https://colab.research.google.com/drive/1QFK3jEJbhMs4WVwp8LiNnFNfxAhXVzhZ
https://colab.research.google.com/drive/1INmk2fGbmAtEhZNJtLdn-Hp1VLI1lNL2
https://colab.research.google.com/drive/1uceq6hihH7H8Hmz1SLHKYgtlbU3K5cVn
https://colab.research.google.com/drive/1KnHuGXBe5DvwQLq-m9z5Jr0RhxS_bWxW
https://colab.research.google.com/drive/1tPuZrSe6rB7cBF2N9mgoHf8O7gkKz4x_
https://colab.research.google.com/drive/1WPelw6EhZFVkmh_KXNa2XqwBM1wJB47b
https://colab.research.google.com/drive/1cLRRBa2ivGrKa0AYtYU7Q6Ttyj0Rn0ee
https://shreecreativesmedia.com/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95-%E0%A4%85%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A5%80-4/
, ellisony isadora
ellisony 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1phoGaLwanul8b1qw6iGKfgNsjz1aamqp
https://colab.research.google.com/drive/13RLr30mQKKa0qOT1Cd8BR5oJjDOMkXpm
https://colab.research.google.com/drive/1ecerCgDGylpoEZpdnGu86PbvmcK-0R60
https://colab.research.google.com/drive/190dedIS3UVk_jJXt0FUevH6vxHUHe408
https://colab.research.google.com/drive/1tnCu62AqyCsSwONc_1RAQPlDPZ22PsgB
https://colab.research.google.com/drive/1GS0e47Fmpiv7Bwy7g1iEY4kv_Q0Gp95P
https://colab.research.google.com/drive/1p4FcGiY-SG4AVdx1pK_J3S_jgsobfacc
https://colab.research.google.com/drive/1nK3RRUUA2099MdXyEymrNFJb_4bewlZe
https://colab.research.google.com/drive/19pDubiH1gsZIK6L5Z7n9UQZHSbGryR_X
https://colab.research.google.com/drive/15TkZZurO-ZxJGRM49bLRU4sG7bf6tsk2
https://bauerbauer.nl/product_horloge/
, valodar erzsebet
valodar 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1l1u3nRvFgW9u1bmsD357DkMvYZ0zvR7L
https://colab.research.google.com/drive/14Uo0xmEoou9SM3WjYpHecAoWTSrKVVM6
https://colab.research.google.com/drive/1SJb5qpQrNX9LrtFuCQjmcje0at-XeVJF
https://colab.research.google.com/drive/1sGFr1_JqWUZ9lEgCp11eEWjVuvXJ23GF
https://colab.research.google.com/drive/1s-Cp4yM-zyjJhuuwfQjq0cVavIY-YXto
https://colab.research.google.com/drive/1FBRldnHHIUIcuNPrRwZ-UAi_j-y6Ysvo
https://colab.research.google.com/drive/1CTvihiCbpqUJ2BBABDc0WsZdyiQYz1om
https://colab.research.google.com/drive/1fRm9hBt2WmyMwj9HTFwaa4IvIxdosqWA
https://colab.research.google.com/drive/1yGZ4RD3VWodDp-FnI5o-41VMqXxeiunu
https://colab.research.google.com/drive/13cVlmXGuLyp04XJfjGDauqsnreAmzKs9
https://consulat-creteil-algerie.fr/tourisme/andt/
, bethhami rafael
bethhami 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1bxZ_jcVl-PDnIh-hHfAaPsKS1RblNYuV
https://colab.research.google.com/drive/1VDEhJg3oDMoJ-XG_YxDMT-sHpophhoAI
https://colab.research.google.com/drive/13eFoGDtR0VuMt8xnXNnTqQypt6Jb7KO_
https://colab.research.google.com/drive/198SRuc8aNL3cfmYNmBPLVLmiSBMEKigX
https://colab.research.google.com/drive/1RG3iCPY-Nvp6bVpiKgNU0AcLB9omxWWU
https://colab.research.google.com/drive/104OpiaNzZZ4sIkkwk5OHbGHUnyvi2aht
https://colab.research.google.com/drive/1HeiOrW82JAGUD0AM9Bfh-GGGuXKpNk2C
https://colab.research.google.com/drive/1t6iNE1hf8TBOAC6kvefBUoKcuqhg85UP
https://colab.research.google.com/drive/1BlnieqatT7C56C9YOG4TUns7llmD2hi2
https://colab.research.google.com/drive/1FIU5K4vkJs9Cp-CG2AQhyJPEIM8V_-HN
http://www.kurtsharai.lt/sleddogs-history-of-mushing/
, abygzosi findley
abygzosi 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1_fWCd_RPIdgkj8-M0SeQTcZYUm3vr4p0
https://colab.research.google.com/drive/1eGn9iLCbpKm9V0G9Tmm9sQJHgUc7KmBC
https://colab.research.google.com/drive/1IsoA-0LiQ5Khv3s3lY5QWsgArK5ynfOh
https://colab.research.google.com/drive/1rzusCT0TzhIvAhkFU1V60Zn8wZeAUeJm
https://colab.research.google.com/drive/1Cs4YfuiJ89kv66Beg8Mv6tJjLh-bHfVx
https://colab.research.google.com/drive/1IRPZwP08yJbIrlceWa51Hke_67w8DmTi
https://colab.research.google.com/drive/14j20RDxcdRyd2MmjlHQU5qPJfW-SgeyC
https://colab.research.google.com/drive/1huP_19JWUCLN2S2Ez5M4YyXCKtawr0NL
https://colab.research.google.com/drive/175t9LymYdhkdo2qs1Iifjt3O6juQfIzN
https://colab.research.google.com/drive/1Yu7cPQXTubn_CjQPiDKDJ71JgRDLAyVe
http://users.atw.hu/frag-again/index.php?site=profile&id=6&action=guestbook
, raylkal carlane
raylkal 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1nQyZYwzY2IRZrNpyNtLU8OST80n_UnaS
https://colab.research.google.com/drive/1EfEFUkoftqPTy7gxtrwh1gjaYUba0CkD
https://colab.research.google.com/drive/1z1Y0hsAVfgFF1TO37Nj-CTEtDbdI8tdh
https://colab.research.google.com/drive/11oO4_DYjbnU5JO68xx7f8SRMw8z7Y1en
https://colab.research.google.com/drive/1X7NfJaypvd0p0H2PSp684y1SxagFVT8U
https://colab.research.google.com/drive/1y4AUzCxiL4CMtO0RgmMZ1M3hsgReVNNe
https://colab.research.google.com/drive/1ZgfEwf2399wAc_EZu_sl2o3R_uh0GzkQ
https://colab.research.google.com/drive/1AKVlul0qzqm26eKwwSBwy4HUCn84l1vM
https://colab.research.google.com/drive/1qnHmdQwTtspU9yrU2W1dk4O4GqBtJHm2
https://colab.research.google.com/drive/1vAP83eC1e2TTWAs4fgT-KweQWXTBOiHg
https://motoblog.carweb.tokyo/2020/08/27/cb1300-sf%E5%8A%A0%E9%80%9F/
, margven berngard
margven 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Av1svx7z_xaPDDRjUCo2lyaXlSdCVKLM
https://colab.research.google.com/drive/1WlU3VKCfOCzTUM1BRHB5wZn1LsvtaZep
https://colab.research.google.com/drive/1fEHrh5w5TDEeNNmjg4tjaWkTk31d2R4i
https://colab.research.google.com/drive/1H9noHjx1qqMjPwRYLYQQ0A1FK2rGorVN
https://colab.research.google.com/drive/1obE3jfTUb7G3t8RvJRHJfw4TWGjAlUao
https://colab.research.google.com/drive/1fRWP8O4rFMqBfOt7DEArcnfoyY214lfv
https://colab.research.google.com/drive/1Hq0gmAxORt_W0g2nyCtJZ39WRVB3egQs
https://colab.research.google.com/drive/1CpXagi2N6znA7k7DtY53daz-6x988lMp
https://colab.research.google.com/drive/1FrHuzv9j0-_syv53hmSVTYXsO_MaxKMQ
https://colab.research.google.com/drive/1HBNgYnInIXPWULt-lxtmU1ZkjyeooGFU
https://waynecountyrecreation.com/jaycee-landing-2/
, aleasch ansleah
aleasch 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1bVASJkqKevEeErEZoTV48qh1DofvLjlt
https://colab.research.google.com/drive/1qslM_YMhccSgCr8VtEZBHw3-BrP0pQyH
https://colab.research.google.com/drive/17_FCzQMvn9KEYHf5_NU3nE0ADPMOQjLl
https://colab.research.google.com/drive/1f-uh3cGYaG1hOyb6RgbFr7rT4pYXlKGs
https://colab.research.google.com/drive/1SDsTxYDTgCbaTS99XyByrZx_DeWbuhcX
https://colab.research.google.com/drive/1UjjWgYnvzOUjGsiOSx9jo-Bg7_ymA29f
https://colab.research.google.com/drive/1e2nMT322jjGYmTgQFl2ANPmvJH5tnZCr
https://colab.research.google.com/drive/1aIXgcM6fEb3qzyQZtHUgZ_x20S732urF
https://colab.research.google.com/drive/1YZEpNchy1KfqsXgxVIYcu6uC_GaaUsKY
https://colab.research.google.com/drive/1qyNOSAIdvdlB-u52Yw34RBNn3WK6yPqx
https://blogdonc.com/lingua-afiada-2-a-opiniao-do-assunto-polemico-do-momento/
, benpas ikaiah
benpas 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1Js3cqpuFzdaPxGpyIEw2IeBSd4MoTso-
https://colab.research.google.com/drive/1O2qCMMRekIUr_ygAtZYW_T8xt_3uEf8V
https://colab.research.google.com/drive/1FJ8kwh4evsanm765WSqK5pVwOp1-9Pz3
https://colab.research.google.com/drive/1se3PbePmW8ZQNXwpqnwg1m7N8huGi2r3
https://colab.research.google.com/drive/1ZYcXv9MZ48DfuifzVv-cwL3IyX9pwffn
https://colab.research.google.com/drive/1Ab-3c73vJ5uanR-m5WjsbJx-abpUSaaI
https://colab.research.google.com/drive/1Yas-qdJRRxldmlVadDQ6RmCyXxIQW4EM
https://colab.research.google.com/drive/1g7ttqddiG7vGulz9V_5UZ92TbEmLqwET
https://colab.research.google.com/drive/1bdiUrpoObmD5Fp03QAP3AgVabWU3zik0
https://colab.research.google.com/drive/19Etf_DxA7R1ROsLK7gJdhpSI3cbItJ4Q
http://www.ursula-art.net/2016-frau-mit-kind-60-x-50cm-oel-auf-leinwand/
, vanale neilana
vanale 60a1537d4d https://colab.research.google.com/drive/1JD9-ERcodGOU0C4lao9fjtOcctFqKLXt
https://colab.research.google.com/drive/1V264OAHX87c8cUA8R_rqTNOGSljW_aQI
https://colab.research.google.com/drive/1D1U6yGUdxchFayaP-g-qSSAjeivaBBZz
https://colab.research.google.com/drive/1v7UKMED8GQg2c9e0p_RSh6JMqJwQKQUn
https://colab.research.google.com/drive/1_spaUGWXoj7S4Wis72q6VeAlfm_hCuoD
https://colab.research.google.com/drive/1BRLlbcluyDEa1TCKD1ha5ooIOlR4Ltyz
https://colab.research.google.com/drive/1R6NtmEgXYTqBJVKWpWeksx4QgAQfkUzo
https://colab.research.google.com/drive/1YkbBDlcBg0udiMVSCnNwczS98z9Vz5Fu
https://colab.research.google.com/drive/12J_RgUZtBiElfxCmO-JfYGlx5sPfHlBc
https://colab.research.google.com/drive/1xzgbhrHqoyKBXNWrUTbv0UVNaxPVFB0i
https://evreimir.com/199963/evrejskie-dumy/

Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 143