Užitečné odkazy

Důchodová kalkulačka

Najdete nás na Facebooku

Dotazy, odpovědi rss


icon , -
Jaké bonusy pro mne může odborová organizace získat u zaměstnavatele?
icon odpověděl(a)
Penzijní připojištění, životní pojištění, vlastní výrobky, služby poskytované zaměstnavatelem, odměny při pracovním a životním výročí, při odchodu do důchodu, nákupní poukázky, stravenky.
icon , Nadstandardy
Jaké nadstandardní pracovní podmínky pro mne může odborová organizace získat?
icon odpověděl(a)
Odborová organizace může v kolektivní smlouvě pro vás sjednat:
vyšší mzdy
kratší pracovní dobu
delší dovolenou
smluvní mzdové příplatky nad rámec zákoníku práce
další přestávky v práci
navýšené odstupné
příspěvek na stravování
sociální benefity apod.
, smlouvy
Dobrý den, rád bych se zeptal
1) Je u zaměstnanců od 65 let změna režimu na smlouvy typu "říjen až červen=plný úvazek / červenec až září=snížený úvazek 0,1" běžnou praxí nejen na JAMU, ale i na jiných VŠ (MU, HAMU, OU)?
2) Může zaměstnavatel na takovém systému trvat a tvrdit, že je to standardní řešení, kterému se všichni musí podvolit?
3) Zabývaly se někdy touto otázkou odbory?
předem děkuji za odpověď
Karel
icon odpověděl(a)
1/ Nemáme informace o tom, že by tato změna režimu pracovní smlouvy byla na JAMU běžnou praxí.Uzavírání pracovních smluv je v pravomoci jednotlivých děkanů fakult a vedoucích pracovišť. Na praxi na jiných VŠ se musíte dotázat tam.
2/ Standardní řešení to rozhodně není.
3/ Odbory zatím žádný podnět tohoto typu nedostaly a tudíž neřešily.

Pro přesnou právní odpověď kontaktujte bezplatný právní servis odborového svazu, kterého jste členem.
icon , -Odbory
Proč kolektivní smlouva platí pro všechny zaměstnance tedy i pro ty, kteří nejsou v odborech?
icon odpověděl(a)
Vyplývá to z platné legislativy. Odbory zastupují všechny zaměstnance v rámci své působnosti. K rozlišení zaměstnance člena a nečlena rozšiřujeme členské výhody a benefity.
icon , Nestěžujte si prosím..
MOŽNÁ, ŽE I VAŠI NADŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍ K VAŠEMU PLATU Z POHLEDU TÉTO "ROVNICE"...
Přijde Josef k šéfovi do kanceláře a stěžuje si: "Šéfe, nemohli byste mi zvýšit plat? Vždyť tu už dělám 10 roků za 8000,-Kč měsíčně."
Šéf se pousměje, nalije Josefovi štamprle borovičky a začne: "Podívej Josefe. Je pravda, že vyděláváš 8 000 Kč měsíčně, což je 96.000Kč ročně, ale...
Rok má 365 dní. Z toho je 52 sobot a 52 nedělí. To je už jen 261 dní. Dál máš 28 dní dovolené a 5 dnů jsi byl nemocný, to je už jen 228 dní
Den má sice 24 hodin, ale ty pracuješ jen 8 hodin, tedy 1 třetinu dne, to znamená 76 dní. Nemluvě o tom, že v roce máme 13 svátků, což jsou dny pracovního volna, tedy pracuješ jen 63 dní.
To je jen o dva dny víc než 2 měsíce do roka. No a co chceš víc za práci za dva měsíce ?
Vždyť vyděláváš skoro 48 000 Kč měsíčně."
.............
"Promiňte šéfe, nechtěl jsem vyrušovat."
icon , Odbory
Kdo se mě zastane při problémech se zaměstnavatelem?
icon odpověděl(a)
Pokud budete členem odborů, zástupci odborové organizace a svaz.
icon , Odbory
Proč vstupovat do odborů?
icon odpověděl(a)
Vstupem do odborů získáváte odborné zázemí, potřebné informace a tím větší jistotu při řešení svých pracovních i osobních problémů. V případě, že se dostanete do tíživé sociální situace, je vám poskytnuta finanční výpomoc. Dále můžete využívat výhod, které odbory pro své členy sjednaly.