Užitečné odkazy

Důchodová kalkulačka

Najdete nás na Facebooku

Různé rss

Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7   další »

Spolupráce státu a obcí přinese nové pracovní příležitosti

Tisková zpráva Praha, 3. února 2015 Spolupráce státu a obcí přinese nové pracovní příležitosti Řada uchazečů o zaměstnání s evidencí na Úřadu práce ČR (ÚP ČR) by mohla v budoucnu získat novou práci. Na základě Memoranda o vzájemné spolupráci, které společně podepsali Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR a předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) Dan Jiránek, se obě strany zaměří na ještě užší komunikaci při řešení sociálních i životních situací skupin klientů ÚP ČR, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost. „Spolupráce vytvoří nové možnosti pro mnoho lidí, kteří se dostali do těžké životní situace a nemohou si najít dlouhodobě zaměstnání. Nabídnutá práce pro obec jim pomůže opět získat pracovní návyky a vrátit je do normálního života,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. V rámci vzájemné spolupráce a za pomoci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) se SMO ČR rozhodl podpořit uchazeče o zaměstnání v jejich snaze získat práci. Vzájemná spolupráce se bude týkat také oblasti prevence sociálního vyloučení, zabránění zneužívání sociálních dávek nebo komunitního plánování. „Jde o to, podchytit celou škálu nástrojů, nejen v rámci APZ. Musíme se zaměřit také na sociální a životní podmínky obyvatel obcí. Jestliže dostanou šanci lidé, kteří by například kvůli věku, péči o malé děti nebo nízké kvalifikaci získali práci jen velmi těžko, pak je možné touto cestou zlepšit jejich příjem. Jestliže s nimi navíc budeme pracovat intenzivněji i po sociální stránce, mohou se dostat ze začarovaného kruhu. Získají pracovní návyky a budou mít mnohem vyšší šance na trhu práce,“ vysvětlila Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR. „Vnímáme obtížnost situace, v níž se nacházejí uchazeči o zaměstnání, sociálně potřební občané, osoby se zdravotním postižením a další znevýhodněné skupiny obyvatel. Podpisem Memoranda společně vyjadřujeme připravenost tuto situaci řešit. Chceme podpořit snahu občanů měst a obcí o aktivní řešení jejich sociálních problémů, zkvalitnění životní úrovně osob ohrožených sociálním vyloučením,“ řekl předseda SMO ČR Dan Jiránek. Jednou z cest, jak podpořit zaměstnávání obtížně umístitelných uchazečů, je využití institutu veřejně prospěšných prací (VPP). „Veřejně prospěšné práce patří mezi ty nejvíce využívané především ze strany měst a obcí. Jsou určeny pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací, dávají ale šanci na uplatnění i v jiných činnostech ve veřejném zájmu, jako jsou školství, kultura, sport i sociální oblast,“ doplnil náměstek Jan Marek. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství, pomocných pracích při opravách veřejného majetku či k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních údržbách. VPP jsou časově omezené, sjednávané na dobu maximálně 12 měsíců. Od letošního ledna ale platí, že se mohou sjednat až na dva roky, s tím, že se tak děje ve výjimečných odůvodněných případech. Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR Štěpánka Filipová, tisková mluvčí SMO ČR

Vydáno: 6.2.2015 21:51 | Přečteno: 883x

Firmy řeší, jak se zbavit důchodců. Nabízí statisíce za jejich odchod

Firmy řeší, jak se zbavit důchodců. Nabízí statisíce za jejich odchod Půjdete dobrovolně do důchodu a uvolníte pracovní místo? Dostanete až stovky tisíc. Když se před čtyřmi lety změnily zákony a pracující důchodci už nedostávají smlouvy na dobu určitou a nejdou jen tak vyhodit, musely velké firmy kvůli jejich propouštění dokonce vytvořit speciální interní pravidla. Peníze, bankovka, tisíc, korun, důchodci, směnárny, penze Peníze, bankovka, tisíc, korun, důchodci, směnárny, penze | foto: Petr Topič, MAFRA Například Pražská energetika motivuje zaměstnance v důchodovém věku k odchodu finanční odměnou. Podle mluvčího Petra Holubce dopředu dostanou za podepsání dohody o odchodu po dovršení důchodového věku 50 až 100 tisíc korun. V momentě, kdy pak skutečně odejdou, tak dalších 140 až 300 tisíc. "Preferovali bychom návrat před rok 2010, protože dříve odcházeli tito zaměstnanci do důchodu bez finanční motivace," říká Holubec. "Zaměstnance oslovujeme rok před důchodem a nabízíme jim odstupné podle platné kolektivní smlouvy. Většina jich této nadstandardní nabídky využívá," říká Lucie Jungmannová z tiskového oddělení O2. Revoluce pro lidi v důchodovém věku, kteří chtěli pracovat a zároveň pobírat důchod, nastala v roce 2010. Zaměstnavatel už nesmí přihlížet k tomu, že mají i penzi. Než se zákon změnil, mohl mít pracující důchodce pouze smlouvu na dobu určitou a pouze na rok. Teď mohou pokračovat v práci i po překročení důchodového věku na dobu neurčitou. "Většina firem by vrácení smluv na dobu určitou pro pracující důchodce uvítala. Kdyby byly se zaměstnancem spokojené, mohly by smlouvu prodloužit," myslí si Bořivoj Šubrt, specialista na pracovní právo. Odboráři ve školství by dali větší šance mladým Trochu překvapivě s ním souhlasí i odborový svaz pracovníků ve školství. Právě pro ředitele škol je problém s přesluhujícími učiteli asi nejpalčivější. "V případě návratu smluv na dobu určitou by ředitel mohl zvážit, jestli zaměstnanci pracovní poměr prodlouží, anebo místo něj vezme absolventa," říká místopředsedkyně svazu Markéta Seidlová. Je přesvědčená, že by stát ušetřil na podpoře vyplácené nezaměstnaným. Podobně uvažoval ještě loni slovenský ministr práce, když chtěl takto uvolnit místa nezaměstnaným absolventům. Od nápadu však ustoupil - zaváněl diskriminací. Ani žádná z českých koaličních stran návrat k omezení práce důchodců neplánuje. Pracující důchodci Až do roku 2010 měli zaměstnanci, kteří pobírali starobní důchod, pracovní smlouvu jen na dobu určitou. Mohla trvat nanejvýš rok. Ještě předtím měli omezení na výši výdělku při důchodu a neměli slevu na dani (na poplatníka 25 tisíc ročně). Změna přišla v roce 2010. Začala platit stejná pravidla jako pro ostatní zaměstnance. Důchodci mohou pokračovat ve smlouvách na dobu určitou a za napracovaná léta navíc se jim navyšuje důchod. Jde o etický problém. "Zažil jsem diskuse při hromadném propouštění, kdy mladší ročníky, které měly děti a závazky, očekávaly, že odejdou ti, kdo už jsou zajištění. Ale důchodci o tom měli jinou představu a nechtěli přinášet ostatním oběti," říká Rudolf Hahn, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce. V Česku lze zaměstnance jednostranně propustit jen při ztrátě zdravotní nebo odborné způsobilosti, porušení pracovní kázně či z organizačních důvodů - po zrušení pracovního místa. "Při poslední redukci počtu zaměstnanců často sami zaměstnanci v důchodovém věku přicházeli s návrhem na zrušení jejich místa, a tedy vyplacení odstupného," říká Radek Ležatka, mluvčí ministerstva financí. To na svém ústředí zaměstnává 134 pracujících důchodců. Pokud by zaměstnavatel někoho propustil jen kvůli věku, vystavuje se postihu od úřadu inspekce práce. Ten loni zaznamenal 210 případů nerovného zacházení nebo diskriminace zaměstnanců. Kolik z nich se týkalo pracujících důchodců, statistiky nerozlišují. Diskriminace kvůli stáří se však těžko dokazuje. "Pokud firma vydá oficiální rozhodnutí, že snižuje počet zaměstnanců, a vedoucí rozhodnou, kdo skončí, je to naprosto nepřezkoumatelné," vysvětluje Hahn. Autor: Jitka Vlková Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/jak-firmy-resi-odchod-duchodcu-z-firem-d8v-/ekonomika.aspx?c=A140227_2039040_ekonomika_spi

Vydáno: 1.2.2015 8:24 | Přečteno: 1016x

Státní úřad inspekce práce - kontroly

Státní úřad inspekce práce uskutečnil loni 47 tisíc kontrol Zveřejněno: 30.01.2015 Autor: (peh) Zaměstnavatelům uložil 4336 pokut za 216 milionů korun Pracovní smlouvy bez potřebných náležitostí, nevyplacení mzdy ve lhůtě splatnosti či nevydání potvrzení o zaměstnání. To jsou jedny z nejčastějších nedostatků, které při kontrolách v roce 2014 zjistil Státní úřad inspekce práce. V loňském roce oblastní inspektoráty práce uskutečnily celkem 46 685 kontrol. Z tohoto počtu bylo 15 081 zaměřeno na nelegální zaměstnávání, 14 081 na oblast bezpečnosti práce (BOZP) a 17 523 kontrol směřovalo do oblasti pracovněprávních vztahů. „Jsem ráda, že se daří odhalovat případy, kdy dochází k porušování práv zaměstnanců. Důstojné pracovní podmínky jsou na prvním místě a inspekce práce vykazuje dobré výsledky. Na základě kontrol SÚIP zaměstnavatelé dostali celkem 4366 pokut ve výši téměř 216 milionů korun,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Kontroly zajišťuje v současné době 515 inspektorů. Z toho se 188 specializuje na oblast nelegálního zaměstnávání, 192 na oblast BOZP a 135 na problematiku pracovněprávních vztahů. Inspektoři loni odhalili 1847 nelegálně zaměstnávaných osob, z nichž 1116 bylo občanů ČR, 173 občanů EU a 558 cizinců. Za nelegální zaměstnávání bylo zaměstnavatelům uloženo 579 pokut v souhrnné výši 140 260 800 Kč. SÚIP též během roku vyhlašuje několik mimořádných kontrolních akcí po celém Česku. „Loni to byla například mimořádná kontrolní akce v oblasti BOZP zaměřená na provoz bioplynových stanic, v oblasti pracovních vztahů a podmínek kontrolní akce zaměřená na provozovatele zdravotnické záchranné služby a v oblasti zaměstnanosti – nelegální zaměstnávání kontroly zaměřené na provozovatele sběrných surovin,“ uvedl generální inspektor Rudolf Hahn. V oblasti pracovních vztahů a podmínek se kontroloři nejvíce zaměřovali na oblast vzniku, změn a skončení pracovního poměru a odměňování. Zaměstnavatelům bylo uloženo 2612 pokut v celkové výši 48 986 000 Kč. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciinspektoři za zjištěné nedostatky uložili 1175 pokut v celkové výši 26 562 000Kč. Důležitou součástí činnosti Státního úřadu inspekce práce jsou kontroly vzniku a okolností vzniku pracovních úrazů. Inspektoři za loňský rok evidují 39 070 pracovních úrazů, při kterých zemřelo 105 zaměstnanců a 1331 utrpělo vážný úraz. Nejvíce pracovních úrazů bylo zaznamenáno ve zpracovatelském průmyslu, kde je zaměstnáno nejvíce osob, dále pak v oblasti stavebnictví a v dopravě. Zdroj: e-sondy.cz

Vydáno: 1.2.2015 8:10 | Přečteno: 919x

Prekarizace práce

Prekarizace práce - bič boží? Nižší platy, méně výhod a větší míra nejistoty Při slově švarcsystém leckterému ze zaměstnanců vstávají hrůzou vlasy na hlavě. O mnoho horší je to však v souvislosti s výrazem prekarizace práce, který obchází Evropou jako strašák zaměstnanců. O co se vlastně jedná, jsme se zeptali JUDr. Víta SAMKA, vedoucího právního a sociálně-ekonomického oddělení ČMKOS. Jednoduše řečeno se jedná o nahrazování plnohodnotného pracovního poměru atypickým jednorázovým nákupem služby, různými částečnými úvazky a dohodami o provedení práce. Ve stručnosti odpovídá prekarizace práce radikálnímu systémovému zhoršení životních a pracovních podmínek zaměstnanců a lidí práce. Takovýto člověk nemá řádnou smlouvu ani právní ochranu a neustále nad ním visí Damoklův meč vyhazovu bez udání důvodu. V šachu ho drží obligátní věta o tom, že na jeho místo stojí ve frontě na pracáku desítky jiných. O nějakých finančních kompenzacích či odstupném si při výpovědi může nechat jen zdát. Mezi charakteristiky prekarizace je navíc možné zařadit i zhoršující se standardy bezpečnosti práce, omezování systému sociální ochrany, obtížně dostupnou zdravotní péči a v neposlední řadě i zhoršení pozice dětí takto „zaměstnaných osob“ ve školství. Prekarizace tedy znamená nahrazování plnohodnotných pracovních míst různými částečnými úvazky a plnohodnotného zaměstnaneckého poměru obchodním vztahem – nákupem potřebného výkonu či výstupu od živnostníka. Je tomu tak? Není to však totéž jako outsourcing, protože prekarizace nezahrnuje nákup služeb od specializovaných firem, ale právě jen od „nedobrovolných“ živnostníků čili v českém úředním žargonu od osob samostatně výdělečně činných, kterým byla tato pozice vnucena. Není to ani jen tzv. švarcsystém, protože součástí jsou také částečné a dočasné úvazky – což je takový pracovní poměr, u něhož se zhoršujícím postavením a ochranou zaměstnance prekarizace projevuje jeho zneplnohodnotněním, a to různými způsoby. Pro takovou práci se v cizích jazycích užívá označení „prekérní“, které ale v češtině nemá adekvátní ekvivalent. Můžete nám vysvětlit, v čem spočívá nevýhodnost tohoto systému? Proč není pracovní poměr plnohodnotný? Oproti tradičnímu pracovnímu poměru na dobu neurčitou s plným úvazkem poskytuje prekérní práce mnohem méně bezpečí a stability, obvykle nižší příjem (v této souvislosti je nutné připomenout fakt, že tam, kde působí odbory a je uzavřena kolektivní smlouva, zaměstnanci berou řádově o několik tisíc korun více než jinde) a prakticky žádné zaměstnanecké benefity, často nevýhodné rozvržení pracovní doby apod. Další důležitou nevýhodou atypických zaměstnání pro společnost či systémy všeobecného důchodového pojištění je snížení celkových odvodů do tohoto systému. To prohlubuje problémy způsobené tomuto systému demografickým vývojem. Nová chudoba má podobu pracující chudoby. Člověk sice práci má, její dočasný charakter a mizerná odměna za ni mu však neumožňuje vymanit se z bídy. (Jan Keller) Slovy profesora Jana Kellera, který před tímto jevem varuje, se jedná o nástroj nežádoucí diferenciace společnosti. Funguje jako jednosměrná lávka přes příkop mezi sociálními světy středních vrstev a deklasovaných. Jak se dá prekarizaci práce předcházet, nebo jak ji systémově kompenzovat? Loňský celostátní odborový neklid i listopadová demonstrace odborů a občanských iniciativ v Praze naznačují cestu a je třeba je brát nejenom jako vyslovení nedůvěry Nečasově vládě, ale i jako projev odporu proti atypickému zaměstnávání. Problémem je mezinárodní situace na trhu práce, která se nepřestává zhoršovat nejenom v ČR. Hlavní problém vidím v nepříznivém globálním ekonomickém vývoji a ve snahách pravicových vlád o redukci sociálního státu. Pokud nedojde k radikálním změnám v boji za sociální stát, tak nic nezastaví náš vstup do éry, v níž berou za své představy o stabilním zaměstnání. Systémově kompenzovat atypickou práci nelze. To by ztratila svou podstatu ekonomických výhod pro zaměstnavatele, za kterou se skrývá okrádání řádně pracujícího člověka. Znakem prekarizace je i fakt, že pracující jsou leckdy nuceni kumulovat pracovní úvazky či pracovat načerno, aby lidově řečeno vyžili. Často ale k zajištění slušného života domácností těchto osob nevede ani několik částečných úvazků (pokud je vůbec seženou). Různé jednorázové práce či částečné úvazky nebo dohody o provedení pracovního výkonu též znamenají nižší výdělky, minimální přístup k rekvalifikaci a dalším zaměstnaneckým výhodám. A to už ani nehovoříme o stresu, přetížení a frustraci takovýchto „nájemných dělníků“. Jestliže člověk v minulosti řádně vystudoval, tak získal stálé místo a díky sociálnímu státu, kterému platil odvody, i vyžití a solidní životní úroveň v období nezaměstnanosti a důchodu. Naproti tomu se dnes většina nových pracovních míst v Evropě stává neplnohodnotnými. Kupříkladu v Holandsku je podíl atypicky zaměstnaných 45 procent, v Německu 35–40 procent. V České republice je to zatím asi 14 procent, ale již během tohoto roku se očekává radikální nárůst. V této souvislosti lze hovořit o stále se zhoršující situaci v porušování odborových a zaměstnaneckých práv v ČR. Pokračuje tak nepříznivý vývoj charakteristicky přezíravým přístupem současné koaliční vlády k této problematice. Její prioritou je rychlé provedení radikálních hospodářských a sociálních reforem bez ohledu na jakékoliv odlišné názory, postoje či protesty, práva zaměstnanců či odborová práva. Stát v daleko větší míře než dosud v rámci reforem, realizovaných současnou vládní koalicí, omezuje sociální i ekonomická práva zaměstnanců. Tlak na práva zaměstnanců se stupňuje i ze strany zaměstnavatelů, kteří stále častěji zneužívají strachu a obav zaměstnanců ze ztráty zaměstnání v jejich neprospěch jak v oblasti odměňování, tak v oblasti pracovních podmínek, kdy jsou mj. tlačeni již k diskutované prekarizaci práce. Jaké jsou typické příklady porušování práv lidí práce? K jejich výčtu by nám nestačily prsty obou rukou. Jako první bych jmenoval obcházení závislé práce, kdy zaměstnavatelé nutí zaměstnance i přes zpřísněný postih ze strany státu ukončit pracovní poměr a pořídit si živnostenské oprávnění s tím, že s nimi nadále budou spolupracovat v rámci „obchodní činnosti“ vykonávané těmito zaměstnanci v rámci statutu osoby samostatně výdělečné činné (švarcsystém). O atypickém zaměstnání jsme hovořili. Nadále dochází k nerespektování maximálních limitů přesčasové práce zaměstnavatelem, nedodržování přestávek v práci a dob odpočinku, v odměňování je běžná protiprávní praxe řady zaměstnavatelů spočívající v neplacení přesčasů, zákonných příplatků i nerespektování nejnižších úrovní zaručené mzdy a podobně. Problém je leckde i v kolektivním vyjednávání. Poměrně časté jsou případy neposkytování součinnosti ze strany zaměstnavatele, odmítání, popřípadě bezdůvodné prodlužování vyjednávání atd. V neposlední řadě můžeme hovořit i o ohrožené svobodě odborového sdružování na pracovištích a diskriminačních snahách některých zaměstnavatelů z důvodů členství v odborech či výkonu odborové funkce. Musím ale zmínit i problematiku tzv. rovného zacházení, kdy přetrvává diskriminace žen v odměňování za stejnou práci ve většině odvětví, stejně jako pokračující praxi diskriminace agenturních zaměstnanců, popř. zaměstnanců vykonávajících práci v jiných formách prekérních pracovněprávních vztahů, v oblasti pracovních podmínek a odměňování, a to ve srovnání s kmenovými zaměstnanci vykonávajícími srovnatelnou práci. O některých konkrétních případech jsme v Sondách psali, kupříkladu v posledním loňském čísle o porušování odborových práv zaměstnanců Francouzského institutu v Praze. I přesto, že se pozitivně zvýšilo vnímání odborů ze strany veřejnosti (s akcemi odborů vyjadřuje souhlas asi 60 až 70 procent obyvatel), je podle vašich slov obtížné prosazování práv pracujících a ochrana před jejich porušováním. Klíčovým problémem se ukazuje být zejména zvyšující se strach poškozených zaměstnanců upozornit na svůj případ prostřednictvím odborů, tj. zveřejnit svůj případ, a to i v médiích, ve zprávách a informacích poskytovaných nadnárodním institucím, které se zabývají porušováním zaměstnaneckých a odborových práv. Poškození zaměstnanci většinou souhlasí nanejvýš s obecným uvedením typu porušení svých práv, ale vyžadují zachování své anonymity. Chce to kus osobní odvahy, o tom není sporu. Informační zdroj: NJ

Vydáno: 27.1.2015 12:16 | Přečteno: 14107x

Viry útočí

Podle statistik ČSOB a Ery útočí hackeři nejčastěji na účty klientů prostřednictvím podvodných e-mailů a škodlivých virů. Phishing a malware představují 78 % všech evidovaných útoků, zbytek tvoří útoky s využitím sociálních sítí, zejména Facebooku. Počet kybernetických útoků meziročně stoupl o desítky procent. Odborníci odhadují, že počet některých typů útoků může letos vzrůst oproti loňsku dokonce až o stovky procent.Jen v loňském roce byly phishingové a malwarové útoky příčinou neoprávněného odčerpání peněz z účtů přes kanály elektronického bankovnictví v 95 % případů. Specialisté na bezpečnost upozorňují, že uživatelé by měli dobře chránit nejen své počítače, ale i chytré telefony, zejména ty s operačním systémem Android. Informační zdroj: NJ

Vydáno: 22.1.2015 21:53 | Přečteno: 988x

http://vyhody.odboryplus.cz/

Nové, aktuální ceny pro členy programu Odbory plus se slevou ve výši 10 až 29 % na nové automobily od automobilky Opel Opel vám umožňuje využít významných slev ve speciálním programu Opel Partner. Úspora je počítána oproti běžné zvýhodněné ceně v rámci probíhající marketingové kampaně fi Opel. Dostáváte tedy nejlepší možnou cenu. Výhodná nabídka se vztahuje na kompletní modelovou řadu značky Opel. Aktuální nabídka LEDEN – BŘEZEN 2015 Nyní aktuálně možnost financování s OPEL FLEX LEASE. V případě zájmu kontaktujte libovolného autorizovaného dealera – zažádat o telefonát lze prostřednictvím OPEL PARTNER stránek po zvolení libovolného vozidla ZDE a následně kliknout na tlačítko Vyžádat telefonát. Pro zakoupení automobilů Opel s uvedenou slevou je nutné se zaregistrovat do programu Opel Partner – přihlášení na www.opel-partner.cz po vložení unikátního kódu ODB36951 Na stránkách www.opel-partner.cz naleznete další zvýhodněné vzorové modely značky Opel. Rovněž si můžete namodelovat automobil podle vašich představ. Vůz, který si vyberete na stránkách www.opel-partner.cz, je možné zakoupit u libovolného autorizovaného prodejce Opel po celé ČR. V procesu zakoupení nového vozu budete požádáni o potvrzení tohoto formuláře ze strany vaší odborové organizace. Vyplněný a potvrzený formulář předáte pracovníkovi autosalonu v průběhu nákupu vozidla. Slevy můžete přenášet dokonce i na svou rodinu! Nominujte do programu své rodinné příslušníky a umožněte jim využít tuto nabídku. Informační zdroj: http://vyhody.odboryplus.cz/?p=1329

Vydáno: 13.1.2015 0:22 | Přečteno: 892x

Letošní Ježíšek byl bohatší

V době adventu lidé vybrali z bankomatů České spořitelny 18,5 mld. Kč, zatímco vloni jen 17,9 mld. Kč. Tedy o půl miliardy korun více než vloni. Rekordním adventním dnem byl 12. prosinec, kdy lidé udělali celkem 489 700 výběrů z bankomatů ČS a za celý den vybrali až 1,67 mld. Kč. Informační zdroj: NJ

Vydáno: 30.12.2014 16:34 | Přečteno: 1024x

Minimální mzda 2015

Minimální mzda je nejnižší možná výše odměny v pracovněprávním vztahu. Základní sazba hrubé minimální mzdy byla od 1. ledna 2015 zvýšena na 9.200 Kč měsíčně. Tímto opatřením vzrostla také minimální hodinová mzda na 55 Kč za hodinu. Informační zdroj: NJ

Vydáno: 19.12.2014 18:49 | Přečteno: 1036x

Změna v životním pojištění

Pro rok 2015 dojde ke zpřísnění pravidel daňového zvýhodnění životního pojištění. Od 1. ledna půjde z pojištění buď vybírat peníze, nebo si jej odečítat od daní. Kombinace obojího se ruší. Ať už se tedy rozhodnete pro první nebo druhou variantu, vše si důkladně promyslete vzhledem k vašim životním potřebám. Informační zdroj: NJ

Vydáno: 11.12.2014 12:07 | Přečteno: 923x

Na Úřadu vlády po 22 letech vznikly odbory

Dvaadvacet let a patnáct pokusů proběhlo, než zaměstnanci na Úřadu vlády založili odbory. To se jim podařilo až nyní. V buňce vzniklé 11. listopadu je zatím 15 členů. Na úřadu je zhruba pět stovek zaměstnanců. Informační zdroj: www.novinky.cz

Vydáno: 4.12.2014 9:23 | Přečteno: 1035x

Sociální dilema se přetahuje

Od poloviny 90. let prošlo téma podpořit rodiny s dětmi nebo zvyšovat důchody třemi názorovými vlnami. Ta první v druhé polovině 90. let byla výrazně pro podporu rodin s dětmi. O deset let později přišel názor, že důchodci jsou na tom hůře. Hlasy pro podporu rodin nicméně stále převažují. Letos by se tak rozhodlo 57 % lidí, pro zvýšení důchodů je 43 %. Toto rozložení odpovědí je od roku 2007 až dodnes prakticky neměnné. Informační zdroj: NJ

Vydáno: 3.12.2014 23:19 | Přečteno: 1017x

Pracující důchodci si polepší

Na základě rozsudku Ústavního soudu, Finanční správa eviduje 145 tisíc podání na vrácení slevy na dani pracujících důchodců. Podle těchto podání už bylo vráceno 600 milionů korun. Slevu na dani pro pracující důchodce prosadila bývalá koaliční vláda ODS, TOP 09 a Věcí veřejných vedená Petrem Nečasem v rámci takzvaného úsporného balíčku. Informační zdroj: NJ

Vydáno: 26.11.2014 21:54 | Přečteno: 983x

Alarmující skutečnost

Schopnost splácet své dluhy se u obyvatel České republiky zhoršila. Řádově o několik tisíc narostl počet lidí zapsaných v registru dlužníků. Tradičně nejhorší situace je v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Blížící se vánoční svátky toto procento jistě zvýší. Informační zdroj: NJ

Vydáno: 26.11.2014 8:59 | Přečteno: 979x

Nezaměstnanost v ČR poklesla

Oživující se ekonomika a dojezd sezonních prací stojí za poklesem nezaměstnanosti v měsíci říjnu. Oproti loňskému říjnu se nezaměstnanost snížila o 0,5 procent. Na těchto pozitivních číslech se významnou měrou podílí rostoucí průmysl a lze očekávat, že podniky budou dále nabírat nové pracovní síly. Ve srovnání se zahraničím si český trh práce vede velmi dobře. Informační zdroj: NJ

Vydáno: 17.11.2014 23:30 | Přečteno: 925x

Zdravotní a důchodové pojištění v roce 2015 - vyšší

OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) si zhruba o sto korun měsíčně připlatí na důchodové a zdravotní pojištění v roce 2015. U zdravotního pojištění se jedná o částku 45 korun, u důchodového pojištění se částka u minimální měsíční zálohy zvedá o 49 korun. O 21 korun se odvod pojistného na důchodové pojištění zvedne OSVČ, které vykonávají vedlejší výdělečnou činnost. Informační zdroj: NJ

Vydáno: 11.11.2014 23:57 | Přečteno: 903x

Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7   další »