Užitečné odkazy

Důchodová kalkulačka

Najdete nás na Facebooku

Zprávy rss

Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další »

Krásné a pokojné svátky vánoční

Krásné a pokojné svátky vánoční

Vydáno: 21.12.2015 23:24 | Přečteno: 930x

Zkušební provoz elektronické České divadelní encyklopedie zahájen

Zkušební provoz elektronické České divadelní encyklopedie zahájenV těchto dnech byl zahájen zkušební provoz Elektronické encyklopedie volně přístupné na webu IDU (http://encyklopedie.idu.cz ). V rámci zkušebního provozu budou v roce 2016 finalizována ediční pravidla, struktura dat a jejich propojení a grafická podoba. Elektronická encyklopedie umožňuje průběžnou aktualizaci lexikografických dat a elektronické publikování dokumentačních a soupisových materiálů. Zdroj: http://www.divadlo.cz/zkusebni-provoz-elektronicke-ceske-divadelni-encyk

Vydáno: 20.12.2015 13:52 | Přečteno: 908x

Od ledna 2016 se zvyšuje základní výměra vyplácených důchodů o 40 Kč

Od ledna 2016 se zvyšuje základní výměra vyplácených důchodů o 40 KčOd lednové splátky roku 2016 se zvýší základní výměra důchodů vyplácených z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2016. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží písemné oznámení o jeho zvýšení. ČSSZ zašle oznámení běžnou listovní zásilkou na adresu evidovanou v ČSSZ jak lidem, kterým důchod vyplácí v hotovosti Česká pošta, tak těm, kterým je výplata důchodu prováděna na účet. Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 40 Kč (z 2 400 Kč na 2 440 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se nezvyšuje. Při souběhu dvou důchodů (např. starobního a vdovského), náleží základní výměra pouze jednou, to znamená, že i zvýšení náleží pouze jednou. Zvýšení důchodů se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Základní výměra dílčího důchodu se však zvýší o poměrnou část ze 40 Kč, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění. Vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a dále podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, se od ledna 2016 nezvyšují. Pravidelné zvyšování důchodů, tzv. valorizaci, provádí ČSSZ na základě právních předpisů, v souladu s ustanovením § 67 z. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, který určuje pravidla pro zvyšování důchodů. Konkrétní částku zvýšení pak stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou č. 244/2015 Sb. Zdroj: http://odbory.info/

Vydáno: 15.12.2015 5:11 | Přečteno: 805x

Vysokoškolskou novelu Sněmovna zřejmě pozmění

Vysokoškolskou novelu pravděpodobně čeká několik změn. Mohly by se týkat i jmenování profesorů, které vládní návrh ponechává v kompetenci prezidenta. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) zatím souhlasila jen s pěti desítkami úprav ze sněmovních výborů. Poslanci po středečním druhém kole projednávání rozhodnou o novele za dva týdny.Novela má mimo jiné zavést nová pravidla pro akreditace studijních oborů, systém hodnocení kvality škol a sociální stipendia. Upravit má také odebírání neoprávněně získaných titulů, poplatky za uznávání vzdělání nebo působení zahraničních škol a jejich poboček v Česku. Dosavadní Akreditační komise má být nahrazena Národním akreditačním úřadem. KOMENTÁŘ DNE: dynamic-picture-icon1__459644 Jaké Česko, v jaké Evropě? - Izolace od zbytku Evropy by ČR přišla draho, varuje Jiří Pehe. Čtěte zde >> Na doporučení výboru se do novely dostane možnost, aby se mimořádným profesorem stal odborník ze zahraničí, jenž by mohl působit i jako garant studijního programu, nebo významný odborník s dvacetiletou praxí. Pozmění se také úprava rady pro vnitřní hodnocení vysoké školy a práv fakult. Sociální stipendium, které mělo vládním návrhem vzrůst z 1620 na 2100 korun, by mělo nově představovat čtvrtinu minimální mzdy. Kdo bude jmenovat profesory? Změnu ve jmenování profesorů prosazuje předseda ODS Petr Fiala. Podle něj by je měli jmenovat rektoři namísto hlavy státu. Důvodem je to, že Miloš Zeman odmítl některé kandidáty na profesory jmenovat, což vzbudilo nevoli hlavně v akademické obci. Valachová se v souladu s doporučením Karla Raise (ANO) spíše klonila k variantě, že by profesory jmenoval ministr školství, i když to akademici nechtějí. David Kasal (ANO) v této souvislosti navrhl, aby adepti na profesory, které by prezident do dvou měsíců nejmenoval, byli jmenováni ze zákona a osvědčení jim předal ministr či ministryně školství. Samostatnější vysoké školy Simeon Karamazov (ODS) by chtěl dát fakultám výslovné oprávnění vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky a akademickým senátům pravomoc schvalovat vnitřní předpisy veřejné vysoké školy. Jan Zahradník (ODS) usiluje o to, aby kurzy, které by vedly k mezinárodně uznávané akreditaci, mohly poskytovat i soukromé vysoké školy. Vysoké školy by díky novému modelu z vládní předlohy měly být samostatnější. Stávající akreditační komisi má nahradit nový Národní akreditační úřad, který by nevydával doporučení ministerstvu, ale rovnou povolení, a to nikoli pro studijní obory, ale pro určitou oblast. Jednotlivé obory by si pak vysoké školy vypisovaly samy. Pravicoví poslanci kritizovali to, že úřad bude podřízen ministerstvu, a nebude tedy nezávislý. TOP 09 kvůli tomu chce počet členů rady úřadu zvýšit z plánovaných 15 na 21 a stanovit jim plat zákonem. Česko má v porovnání s jinými vyspělými zeměmi nízký podíl vysokoškoláků. Vysokoškolské vzdělání má asi pětina obyvatel mezi 25 a 64 lety, na počátku tisíciletí to byla desetina. Počet studentů se v minulých letech proto zvyšoval. Zatímco před 15 lety vysoké školy přijaly 35 250 posluchačů a posluchaček, loni jich vzaly 65 580. Zdroj: http://www.novinky.cz/veda-skoly/387503-vysokoskolskou-novelu-snemovna-zrejme-pozmeni.html

Vydáno: 27.11.2015 8:06 | Přečteno: 846x

Šéf mi nechce přidělovat práci, co s tím?

Šéf mi nechce přidělovat práci, co s tím?Poradna: Šéf mi nechce přidělovat práci, co s tím? Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je přidělovat zaměstnanci v rámci pracovní doby práci a umožnit mu její výkon. Ale co když zaměstnavatel konkrétnímu zaměstnanci práci přidělit odmítá a nutí ho jen tak na pracovišti celou pracovní dobu sedět a čekat na její konec. Musí to zaměstnanec akceptovat? Nesedl jsem si s novým šéfem. Nabídl mi odchod dohodou, což jsem nevzal, protože nemám jinou práci. Od té doby mě nutí, abych chodil do práce, ale zakazuje mi tam cokoliv dělat – jen sedím, nikdo se se mnou nebaví, mám zablokované přístupy do systému, a čekám, až mi uplyne pracovní den. Je to něco hrozného, už jsem z toho na prášky. Dá se s tím něco dělat? Povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci. Přidělování práce tedy není jen právem, ale i povinností zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci, a to ať z důvodů, že ji nemá nebo ji zaměstnanci přidělit nechce, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanec v takovém případě není povinen jen tak na pracovišti sedět, nic nedělat a čekat, ale měl by zaměstnavatele k přidělování práce písemně vyzvat. Jestliže zaměstnavatel na tuto výzvu nijak nezareaguje či práci přidělovat stále odmítá, může zaměstnanec z pracoviště bez rizika odejít. Zaměstnanec je následně povinen nastoupit zpět do práce až poté, co jej zaměstnavatel vyzve a vyjádří ochotu zaměstnanci znovu přidělovat práci. Neomluvená absence zaměstnance Výzva zaměstnance k přidělování práce je zde opravdu klíčová. Pokud by totiž zaměstnanec odešel z pracoviště, aniž by zaměstnavateli cokoliv řekl a/nebo zaměstnavatele k přidělování práce vyzval, mohla by se situace lehce obrátit proti němu – zaměstnavatel by jeho nepřítomnost mohl hodnotit jako neomluvenou absenci a hrozit zaměstnanci výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru. Pokud ale zaměstnanec zaměstnavatele nejdříve vyzve, aby mu práci přiděloval, a teprve po následné nečinnosti zaměstnavatele z práce odejde, bude moci snadněji prokázat, že se z jeho strany nejednalo o svévolný odchod. Nepřidělování práce jako šikana zaměstnance Zaměstnavatel (vedoucí zaměstnanec), který nutí zaměstnance být na pracovišti, ale úmyslně mu nepřiděluje práci, blokuje zaměstnanci systém či mu zakazuje bavit se s ostatními kolegy, se navíc dopouští šikany (dnes je moderní pojem „bossing“) a nerovného zacházení. Šikana na pracovišti pochopitelně nepožívá žádnou ochranu, takže takové jednání zaměstnavatele nejen, že je nepřípustné a zakázané, ale dokonce se zaměstnavatel vystavuje při kontrole hrozbě pokuty ze strany inspektorátu práce, a to až do výše 1 milionu Kč. Shrnutí Zaměstnavatel tím, že vám úmyslně odmítá přidělovat práci, porušuje své povinnosti a šikanuje vás. Můžete proto zaměstnavatele vyzvat, aby vám práci přiděloval, a když to odmítne nebo se nevyjádří, můžete odejít z pracoviště. V tom případě se totiž nebude jednat o neomluvenou absenci, ale o překážku v práci a bude vám příslušet náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Kromě toho se můžete obrátit na příslušný inspektorát práce a situaci mu popsat – inspektorát by měl u zaměstnavatele provést kontrolu a vyzvat zaměstnavatele k nápravě závadného stavu. Ochrany proti šikaně se můžete dovolat samozřejmě i soudně. K vašemu zvážení dáváme i možnost kontaktovat ve věci ochrany proti šikaně veřejného ochránce práv. Odpovídali Nataša Randlová a Jakub Lejsek z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris Zdroj: http://www.novinky.cz/kariera/387056-poradna-sef-mi-nechce-pridelovat-praci-co-s-tim.html

Vydáno: 24.11.2015 7:12 | Přečteno: 38955x

Konec papírových stravenek? E-stravenkami je možné platit už i v obchodech

Konec papírových stravenek? E-stravenkami je možné platit už i v obchodechStravenky jsou v Česku stále velmi oblíbené. Své zaměstnance jimi motivují zhruba tři čtvrtiny firem. Vedle klasických papírových stravenek se však čím dál častěji využívají i stravenky v elektronické podobě. Od listopadu je jimi možné platit útratu nejen ve vybraných restauracích, ale i v obchodních řetězcích Tesco a Albert. Celý článek na: http://www.novinky.cz/finance/386686-konec-papirovych-stravenek-e-stravenkami-je-mozne-platit-uz-i-v-obchodech.html

Vydáno: 22.11.2015 8:24 | Přečteno: 847x

RŮZNÉ

RŮZNÉVážení odboroví i neodboroví přátelé a návštěvníci našich www.odbory.jamu.cz. Nahradili jsme název okénka NOVINKY, názvem RŮZNÉ. Chceme Vás tímto kreativněji oslovovat. Nabízet Vám širší spektrum článků, fotografií, nápadů, komentářů, rozhovorů, apod. Zkrátka jsme vedeni cílem, aby naše stránky Vám byly blíž, a to nejen odborovou tématikou. Doufejme, že se nám to podaří a děkujeme za podporu. Váše ZO VOS JAMU.

Vydáno: 21.11.2015 15:07 | Přečteno: 916x

Moravská zemská knihovna nabízí výstavu o skladateli Miloslavu Ištvanovi

Moravská zemská knihovna připravila v rámci cyklu Oči Brna o brněnských osobnostech a jejich osudech výstavu Miloslav Ištvan - skladatel překračující hranice evropské hudby. Celý článek na: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/4862-34189-moravska-zemska-knihovna-nabizi-vystavu-o-skladateli-miloslavu-istvanovi.html

Vydáno: 10.11.2015 20:28 | Přečteno: 871x

Vážení členové rady a zastupitelé města Opavy

Vážení členové rady, vážení zastupitelé města Opavy, my níže jmenovaní, jako představitelé tří odborových a profesních organizací působících v divadelní oblasti, si dovolujeme reagovat na vývoj, způsob jednání a další nepřijatelné kroky ředitele Slezského divadla v Opavě pana Karla Drgáče tímto otevřeným prohlášením. Celý článek na: http://www.divadelni-noviny.cz/vazeni-clenove-rady-vazeni-zastupitele-mesta-opavy

Vydáno: 29.10.2015 18:59 | Přečteno: 900x

Guvernér ČNB: Firmám se daří a klesá nezaměstnanost. Šéf odborů Středula cítí krev, dalo se to očekávat

Odbory si stojí za svým požadavkem na pětiprocentní růst mezd. V duelu s guvernérem České národní banky Miroslavem Singerem to potvrdil šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. A vytáhl rovnou i další těžký kalibr − stejné navýšení mezd bude po firmách chtít i v dalších letech, pokud se jim bude dařit tak dobře jako loni. "Končí pětadvacet let, během kterých firmám pomáhal polštář levné práce. Já jsem teď v pozici šéfa konfederace odborů a počítejte s tím, že pokud budou mít firmy dobré výsledky i v dalších letech, tak i naše požadavky zůstanou stejné," řekl Středula naslouchajícím byznysmenům na Fóru HN. Celý článek na: http://archiv.ihned.cz/c1-64778660-guverner-cnb-firmam-rostou-zisky-a-nezamestnanost-klesa-sef-odboru-stredula-citi-krev-dalo-se-to-cekat

Vydáno: 25.10.2015 7:20 | Přečteno: 894x

Neférové jednání zaměstnavatele

Někteří zaměstnavatelé nedodržují povinnosti, které jim ukládá zákon, a snaží se využít neznalosti zákona svých zaměstnanců. Část zaměstnavatelů se například různými prostředky snaží donutit zaměstnance, aby sám ukončil pracovní poměr dohodou, nebo dokonce, aby byla dána výpověď ze strany zaměstnance. Vidinou zaměstnavatele při těchto úkonech je zbavení zaměstnance nároku na odstupné.Celý článek na: https://www.vasenaroky.cz/aktuality/neferove-jednani-zamestnavatele

Vydáno: 20.10.2015 7:05 | Přečteno: 1018x

Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc září 2015

Podnět ke kontrole u zaměstnavatele může orgánům inspekce práce podat kdokoli v případě, že má podezření, že u dotyčného zaměstnavatele dochází ve vztahu k zaměstnancům k porušování právních předpisů. Podstatnou část podnětů přijatých pracovišti SÚIP tvoří podněty anonymní, zaslané e-mailovou poštou, mnohdy s elektronickou adresou pravděpodobně vytvořenou pouze za tímto účelem. SÚIP se zabývá všemi obdrženými podněty. Pokud je z podnětu patrné místo výkonu práce (název zaměstnavatele) či jej na základě dotazu podatel doplní, pak inspektoři místně příslušného oblastního inspektorátu práce provedou kontrolu u tohoto zaměstnavatele. Z celkového počtu obdržených podnětů jen cca 19 % představují podněty neoprávněné, zhruba 30 % se pak na celkovém počtu podnětů podílí podněty, u nichž se kontrolou porušení právních předpisů nakonec prokázat nepodařilo, zhruba stejný podíl v rozsahu cca 20–25 % na celkovém počtu podnětů pak mají podněty částečně oprávněné a podněty oprávněné. Občané ČR však mají nejen možnost podat orgánům inspekce práce podnět ke kontrole zaměstnavatele, ale v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce se mohou na konkrétních pracovištích inspekce práce také poradit, nejsou-li si jisti v oblasti zákonných postupů a zásad pracovního práva, bezpečnosti práce nebo zákona o zaměstnanosti. V září 2015 se na oblastní inspektoráty práce obrátilo celkem 1 455 zájemců o poradenství. V průběhu uplynulého měsíce SÚIP zaevidoval celkem 2 454 kontrol u zaměstnavatelů a pokuty v celkové výši 14.412.000,- Kč. Rozvržení celkového objemu pokut na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka. Celý článek na:http://odbory.info/obsah/5/pracovni-pomer-na-dobu-urcitou-vysledky-cinnosti-statniho-ur/14055

Vydáno: 19.10.2015 7:29 | Přečteno: 864x

ZR VOS JAMU připravila pro svoje členy

ZR VOS JAMU připravila pro svoje členy dne 9.12.2015 (St) v 19.00 hod. návštěvu činohry v MDB „Král Lear“ (B. Polívka). Cena vstupenek je 420,- Kč, VOS JAMU uhradí polovinu ceny vstupenky. Zájemci se mohou přihlásit u p. Doubravové – tel. č. 54259/1109 nebo p. Špičákové 54259/1609 nejpozději do 2.11.2015.

Vydáno: 14.10.2015 8:19 | Přečteno: 907x

ZR VOS JAMU připravila pro svoje členy

ZR VOS JAMU připravila pro svoje členy dne 19.12.2015 (SO) ve 14.00 hod. návštěvu muzikálu v BOBYCENTRU „Děti ráje“ . Cena vstupenek je 699,- Kč, VOS JAMU uhradí polovinu ceny vstupenky. Zájemci se mohou přihlásit u p. Doubravové – tel. č. 54259/1109 nebo p. Špičákové 54259/1609 nejpozději do 16.10.2015.

Vydáno: 12.10.2015 23:42 | Přečteno: 902x

Učitelé budou mít smlouvu minimálně na 12 měsíců

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR včera schválila ve třetím čtení novelu zákona o pedagogických pracovnících, která zavádí minimální délku trvání pracovního poměru pedagogického pracovníka na dobu určitou, a to na dobu nejméně 12 měsíců. Novela tak reaguje na negativní praxi, kdy jsou s pedagogickými pracovníky uzavírány pracovní poměry pouze na období školního vyučování. Pedagogičtí pracovníci se tak ocitají po dobu hlavních prázdnin bez zaměstnání. „Doba prázdnin má sloužit k čerpání řádné dovolené, zaslouženému odpočinku a přípravě na nový školní rok, nikoli k hledání „náhradního“ zaměstnání či potýkání se s existenční nejistotou,“ tak zdůvodnila návrh před poslanci ministryně Kateřina Valachová. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si nechalo zpracovat odhad, kolika učitelů se daný problém týká. Ze statistických údajů vyplývá, že počet učitelů, kteří se na přelomu června a července na úřadech práce registrují jako uchazeči o zaměstnání, stále narůstá. Data získaná z Úřadu práce byla porovnána s daty od Ministerstva financí, které eviduje informace o platech zaměstnanců. Výsledkem těchto analýz je pak odhad, že problém uzavírání smluv na období školního roku se týká až cca 3,7% učitelů, tj. každého 27. učitele. Celkem se pak problém může týkat až 4 000 učitelů. Zdroj: http://odbory.info/obsah/5/ucitele-budou-mit-smlouvu-minimalne-na-12-mesicu/13786

Vydáno: 2.10.2015 7:55 | Přečteno: 865x

Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další »