Užitečné odkazy

Důchodová kalkulačka

O nás

ODBOROVÁ ORGANIZACE JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ

Naše odborová organizace je součástí Vysokoškolského odborového svazu. V Odborové organizaci JAMU pracují členové různých pedagogických profesí, ale i administrativních a dělnických. Jsme profesní odborovou organizací. Hlavním posláním Odborové organizace JAMU je obhajovat oprávněné pracovněprávní, mzdové, sociální a profesní zájmy členů vůči státním orgánům, organizacím a zaměstnavateli.

Jednotlivec svá práva prosadí jen těžko. Člen Odborové organizace JAMU může uplatňovat svoje požadavky a potřeby při kolektivním vyjednávání může tak ovlivnit pracovní a mzdové podmínky na svém pracovišti. Může získat bezplatnou právní pomoc včetně zastoupení před soudem v pracovněprávních sporech se zaměstnavatelem.

Odborová organizace JAMU se podílí na finančním ocenění při pracovních a životních jubileích svých členů.

Odborová organizace JAMU mimo jiné zajišťuje pro odboráře JAMU pořádání zájezdů, návštěvy divadelních představení, koncertů a další akce plynoucí z jejího odborového poslání.