Užitečné odkazy

Důchodová kalkulačka

Dotazy, odpovědi


icon novotny, -
Jaké bonusy pro mne může odborová organizace získat u zaměstnavatele?
icon novotny odpověděl(a)
Penzijní připojištění, životní pojištění, vlastní výrobky, služby poskytované zaměstnavatelem, odměny při pracovním a životním výročí, při odchodu do důchodu, nákupní poukázky, stravenky.
icon novotny, Nadstandardy
Jaké nadstandardní pracovní podmínky pro mne může odborová organizace získat?
icon novotny odpověděl(a)
Odborová organizace může v kolektivní smlouvě pro vás sjednat:
vyšší mzdy
kratší pracovní dobu
delší dovolenou
smluvní mzdové příplatky nad rámec zákoníku práce
další přestávky v práci
navýšené odstupné
příspěvek na stravování
sociální benefity apod.
, smlouvy
Dobrý den, rád bych se zeptal
1) Je u zaměstnanců od 65 let změna režimu na smlouvy typu "říjen až červen=plný úvazek / červenec až září=snížený úvazek 0,1" běžnou praxí nejen na JAMU, ale i na jiných VŠ (MU, HAMU, OU)?
2) Může zaměstnavatel na takovém systému trvat a tvrdit, že je to standardní řešení, kterému se všichni musí podvolit?
3) Zabývaly se někdy touto otázkou odbory?
předem děkuji za odpověď
Karel
icon novotny odpověděl(a)
1/ Nemáme informace o tom, že by tato změna režimu pracovní smlouvy byla na JAMU běžnou praxí.Uzavírání pracovních smluv je v pravomoci jednotlivých děkanů fakult a vedoucích pracovišť. Na praxi na jiných VŠ se musíte dotázat tam.
2/ Standardní řešení to rozhodně není.
3/ Odbory zatím žádný podnět tohoto typu nedostaly a tudíž neřešily.

Pro přesnou právní odpověď kontaktujte bezplatný právní servis odborového svazu, kterého jste členem.
icon novotny, -Odbory
Proč kolektivní smlouva platí pro všechny zaměstnance tedy i pro ty, kteří nejsou v odborech?
icon novotny odpověděl(a)
Vyplývá to z platné legislativy. Odbory zastupují všechny zaměstnance v rámci své působnosti. K rozlišení zaměstnance člena a nečlena rozšiřujeme členské výhody a benefity.
icon novotny, Nestěžujte si prosím..
MOŽNÁ, ŽE I VAŠI NADŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍ K VAŠEMU PLATU Z POHLEDU TÉTO "ROVNICE"...
Přijde Josef k šéfovi do kanceláře a stěžuje si: "Šéfe, nemohli byste mi zvýšit plat? Vždyť tu už dělám 10 roků za 8000,-Kč měsíčně."
Šéf se pousměje, nalije Josefovi štamprle borovičky a začne: "Podívej Josefe. Je pravda, že vyděláváš 8 000 Kč měsíčně, což je 96.000Kč ročně, ale...
Rok má 365 dní. Z toho je 52 sobot a 52 nedělí. To je už jen 261 dní. Dál máš 28 dní dovolené a 5 dnů jsi byl nemocný, to je už jen 228 dní
Den má sice 24 hodin, ale ty pracuješ jen 8 hodin, tedy 1 třetinu dne, to znamená 76 dní. Nemluvě o tom, že v roce máme 13 svátků, což jsou dny pracovního volna, tedy pracuješ jen 63 dní.
To je jen o dva dny víc než 2 měsíce do roka. No a co chceš víc za práci za dva měsíce ?
Vždyť vyděláváš skoro 48 000 Kč měsíčně."
.............
"Promiňte šéfe, nechtěl jsem vyrušovat."
icon novotny, Odbory
Kdo se mě zastane při problémech se zaměstnavatelem?
icon novotny odpověděl(a)
Pokud budete členem odborů, zástupci odborové organizace a svaz.
icon novotny, Odbory
Proč vstupovat do odborů?
icon novotny odpověděl(a)
Vstupem do odborů získáváte odborné zázemí, potřebné informace a tím větší jistotu při řešení svých pracovních i osobních problémů. V případě, že se dostanete do tíživé sociální situace, je vám poskytnuta finanční výpomoc. Dále můžete využívat výhod, které odbory pro své členy sjednaly.